Полезна информация

Учебна година  2020/2021

Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатната си ИТ школа за ученици в Мадан

Учебна година 2019/2020

Обръщение на ръководството на СУ „Отец Паисий“гр.Мадан

Заповед- РД- 914/16.03.2020г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“ гр.Мадан:
Уважаеми родители, ученици и учители във връзка с въвеждането на извънредно положение в Република България по повод на разпространението на коронавируса, със Заповед на министъра на здравеопазването учебните занятия в училищата се преустановяват до 29.03.2020 г.
Обучението на учениците ще бъде дистанционно по установеното седмично разписание.
Препоръчвам на родителите по възможност да подсигурят на децата си електронни устройства, да ги подпомагат и контролират за нормалното протичане на електронното обучение.
Всички ученици да спазват стриктно установените препоръки и ограничения!


СЪОБЩЕНИЕ от РЪКОВОДСТВОТО
на СУ „Отец Паисий “ гр.Мадан :
Уважаеми колеги, ученици и родители!
От утре 12.03.2020г.учебният процес в училище се възстановява.
Във връзка със сложната епидемиологична обстановка ви уведомяваме,че всеки родител на ученик по възможност  е необходимо да осигури лични предпазни средства за детето си (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички)!!!


Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването се обявява грипна ваканция от 6 март до 11 март 2020 г. Учебните занятия се възстановяват на 12 март – четвъртък- ЗАПОВЕД

 

ukbppmn_su@abv.bgа сигнали при тормоз в училише

 

Учебна година 2018/2019

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, СУ “Отец Паисий“ публикува:

  1. Информация по предоставянето на услугите.
  2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Приложения:

Образци на документи