Важни документи

Учебна 2018/2019

Графици за класни и контролни работи за I учебен срок за 2018/2019 учебна година:
I – IV КЛАС        V – VII КЛАС        VIII – XII КЛАС

Графици за класни и контролни работи за II учебен срок за 2018/2019 учебна година

I- IV клас                      V-VII клас                 VIII-XII клас