Важни документи

Учебна 2020/2021 година

II Срок на учебната 2020/2021 година

Графици за  контролни работи за II срок на учебната 2020/2021

1 – 4 клас                 5 – 7 клас             8 -12 клас

Седмично разписание на учебните занятия за първи срок през учебната 2020-2021 година

Графици за  контролни работи за I срок на учебната 2020/2021 година

1- 4 КЛАС           5 -7 КЛАС            8-12 КЛАС