Важни документи

Учебна 2020/2021 година

 

I Срок на учебната 2020/2021 година

 

 

Графици за  контролни работи за I срок на учебната 2020/2021 година

1- 4 КЛАС           5 -7 КЛАС            8-12 КЛАС