Важни документи

Учебна 2019/2020

  II Срок на учебната 2019/2020 година

Графици за класни и  контролни работи за II срок на учебната 2019/2020 година

 1- 4 КЛАС      5 -7 КЛАС    8-12 КЛАС

 

I Срок на учебната 2019/2020 година

Графици за класни и контролни работи за I срок на 2019/2020 учебна година:

 I-IV клас              V-VII клас                  VIII-XII клас