Иновативно училище

       


Иновативното образование е път към успех и бъдещ просперитет, както за учениците, така и за учителите.

СУ „Отец Паисий“ е включено в списъка на иновативните училища през учебната 2020/2021 г.

През 2021-2022 г. приключи двегодишният   Проект „Малката искра разпалва огъня“.

От учебната 2022- 2023 г. стартира нова Иновация: ПроектПътят към бъдещето с поглед към миналото“.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията на обучението и използване на нови методи на преподаване.Иновативните процеси в училищния проект ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат  част от участниците в образователния процес в училището.

Иновативните проекти ще повишат качеството на предоставеното образование, резултатите на НВО и ДЗИ,  а училището ще се утвърди като иновативно и желано.