Учебни планове

Учебни планове за 2020/2021 учебна година

Утвърдени училищни учебни планове по Закона за предучилищното и училищното образование за 2020/2021 учебна година в СУ „Отец Паисий“ -гр. Мадан

Утвърдени училищни учебни планове по закона за Народната просвета за 2020/2021 учебна година:

 

    Учебни планове за 2019/2020 учебна година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И НАРЕДБА №6 ОТ 2011 Г. 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА № 4 ОТ 28.II.2016 Г. 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И НАРЕДБА №6 ОТ 2011 Г. –ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА № 4 ОТ 28.II.2016 Г. ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА