Учебни планове

Учебни планове за 2020/2021 учебна година

Утвърдени училищни учебни планове по Закона за предучилищното и училищното образование за 2020/2021 учебна година в СУ „Отец Паисий“ -гр. Мадан

Утвърдени училищни учебни планове по закона за Народната просвета за 2020/2021 учебна година:

 

Учебни планове за 2019/2020 учебна година

Учебни планове за 2018/2019 учебна година