ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

 

Шинка Хаджиева – ДИРЕКТОР
Замфир Ковачев – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКTОР, учебна дейност
Николай Благоев – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКTОР, административно-стопанската дейност

ЕКИПИ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ /МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ/ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Методично обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

 • Лариса Маринова – старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
 •  Биляна Топалова –  учител по БЕЛ
 • Марияна Бунева – старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
 • Мирела Кукова – старши учител по БЕЛ
 • Антония Георгиева – старши учител по БЕЛ
 • Малинка Синапова – ресурсен учител

Методично обединение „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 • Искра Дюлгерова – старши учител по АЕ
 • Биляна Дудуновска – старши учител по АЕ
 • Бистра Чолакова – старши учител по АЕ
 • Евдокия Симонова – старши учител по АЕ
 • Емилия Бойкова – учител по АЕ
 • Лилия Бодурова – учител по АЕ
 • Елена Моллова – учител по НЕ
 • Евелина Атанасова – учител по АЕ-начален етап

Методично обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

 • Десислава Бозова – ръководител на направление „ИКТ“
 • Севди Местанов – ръководител на направление „ИКТ“
 • Стела Горялова – старши учител по математика
 • Мария Близнакова – старши учител по математика
 • Сибела Хаджиева – учител по математика
 • Татяна Кралева – учител по математика
 • Мехмед Качаров – старши учител по информатика и информационни технологии
 • Оксана Кисимова- Шемширова – старши учител по информатика и информационни технологии
 • Елена Бекярова – старши учител по информатика и информационни технологии

Методично обединение „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“

 • Михаил Башев –  учител по физика и астрономия, човекът и природата
 • Елица Трендафилова – учител по биология и здравно образование
 • Карамфилка Дичева – старши учител по химия и опазване на околната среда, човекът и природата
 • Дарина Хаджиева – училищен психолог

Методично обединение „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ , ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “

 • Жанет Велкова – старши учител по география и икономика
 • Магдалена Арнаудова – старши учител по история и цивилизация
 • Йълдъз Ахмед -старши учител по философия
 • Ивайло Михайлов -старши  учител по технологии, изобразително изкуство
 • Нихат Адемов – учител по музика
 • Валерия Митева- ресурсен учител
 • Магдалена Евтимова -ресурсен учител
 • Ирена Иванова- старши учител по история и цивилизация

Методично обединение „ФВС“

 • Васил Гаров – старши учител по ФВС
 • Николай Байрактаров – учител по ФВС
 • Евелина Заимова – старши учител по ФВС
 • Федя Кичуков- старши учител ФВС начален етап

Методично обединение – НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Сузана Бодукова – старши учител
 • Росица Добрева – старши учител
 • София Карова – старши учител
 • Виолета Хаджийска – старши учител
 • Руска Коруджиева – старши учител
 • Стоянка Павлова – старши учител
 • Бойка Котелска – старши учител
 • Мария Макакова – старши учител
 • Ирина Сандова – старши учител
 • Диана Мусърлиева – логопед

Методично обединение – Учители в ЦОУД

 • Соня Кънева- старши учител в ГЦОУД
 • Юлия Демирова -старши учител в ГЦОУД
 • Светлана Дишлиева – старши учител в ГЦОУД
 • Радостина Димитрова – учител в ГЦОУД
 • Емине Качарова – учител в ГЦОУД
 • Саня Карамитева – учител в ГЦОУД
 • Стиляна Каменова -старши учител в ГЦОУД
 • Капка Узунова – старши учител в ГЦОУД
 • Фейка Джеферова – учител в ГЦОУД
 • Анелия Софтева – учител ГЦОУД
 •  Диляна Младенова – учител в ГЦОУД(прогимназиален етап)