ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

 

Шинка Хаджиева-ДИРЕКТОР
Замфир Ковачев– ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКTОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Методично обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

Лариса Маринова– старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
Валерия Митева- старши учител по БЕЛ
Марияна Бунева– старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
Мирела Кукова– старши учител по БЕЛ
Антония Георгиева– учител по БЕЛ

Методично обединение „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Искра Дюлгерова- старши учител по АЕ
Биляна Дудуновска– старши учител по АЕ
Бистра Чолакова- старши учител по АЕ
Евдокия Симонова– старши учител по АЕ
Емилия Бойкова-учител по АЕ
Елена Моллова– учител по НЕ
Юлия Кокарова-учител по НЕ

Методично обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Десислава Бозова- ръководител на направление „ИКТ“
Миряна Башева– ръководител на направление „ИКТ“
Стела Горялова- старши учител по математика
Мария Близнакова- старши учител по математика
Мехмед Качаров– старши учител по информатика и информационни технологии
Оксана Кисимова- Шемширова– старши учител по информатика и информационни технологии
Елена Бекярова– старши учител по информатика и информационни технологии

Методично обединение „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“

Величка Чакова– старши учител по физика и астрономия, човекът и природата
Елица Трендафилова– учител по биология и здравно образование
Розалина Пискюлиева- учител по биология и здравно образование
Карамфилка Дичева– старши учител по химия и опазване на околната среда, човекът и природата

Методично обединение „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ , ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “

Жанет Велкова– старши учител по география и икономика
Магдалена Арнаудова– старши учител по история и цивилизация
Йълдъз Ахмед– учител по философия
Евелина Заимова– учител по философия

Методично обединение „ИЗКУСТВА“

Ивайло Михайлов– учител по технологии, изобразително изкуство
Нихат Адемов– учител по музика

Методично обединение „ФВС“

Васил Гаров– старши учител по ФВС
Здравко Руженов– старши учител по ФВС
Николай Байрактаров– учител по ФВС

Методично обединение – НАЧАЛЕН ЕТАП

Севда Узунова– старши учител
Сузана Бодукова– старши учител
Росица Добрева– старши учител
София Карова– старши учител
Виолета Хаджийска– старши учител
Мария Станкева– старши учител
Руска Коруджиева– старши учител
Стоянка Павлова– старши учител
Бойка Котелска– старши учител
Мария Макакова– старши учител
Ирина Сандова– старши учител
Федя Кичуков– старши учител по ФВС
Евелина Атанасова– учител по АЕ

Методично обединение -Учители в ЦОУД

Юлия Демирова– учител в ГЦОУД
Светлана Дишлиева– старши учител в ГЦОУД
Радостина Димитрова– учител в ГЦОУД
Емине Качарова– учител в ГЦОУД
Саня Карамитева– учител в ГЦОУД
Стиляна Каменова– учител в ГЦОУД
Капка Узунова– старши учител в ГЦОУД
Фейка Джеферова– учител в ГЦОУД
Соня Кънева– учител в ГЦОУД
Анелия Софтева– учител в ГЦОУД
Диляна Младенова– учител в ГЦОУД(прогимназиален етап)

Методично обединение –РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Дарина Хаджиева– психолог
Магдалена Евтимова– ресурсен учител
Малинка Синапова– ресурсен учител
Юлия Димитрова– ресурсен учител
Диана Мусърлиева– логопед