УЧИЛИЩЕН ЕКИП

РЪКОВОДСТВО

 • Шинка Хаджиева – ДИРЕКТОР
 • Замфир Ковачев – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКTОР, учебна дейност
 • Мирела Кукова  – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКTОР, учебна дейност

АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Росица Пехливанова – главен счетоводител
 • Юлия Христова – касиер- счетоводител
 • Зейре Шехова – технически секретар
 • Райна Найденова – домакин

ПЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

ЕКИПИ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Екип за ключови компетентности „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

 • Лариса Маринова – старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
 •  Биляна Топалова –  учител по БЕЛ
 • Марияна Бунева – старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
 • Мирела Кукова – старши учител по БЕЛ
 • Антония Георгиева – старши учител по БЕЛ
 • Лиляна Бодурова – старши учител по БЕЛ

Екип за ключови компетентности- „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 • Искра Дюлгерова – старши учител по АЕ
 • Биляна Дудуновска – старши учител по АЕ
 • Бистра Чолакова – старши учител по АЕ
 • Евдокия Симонова – старши учител по АЕ
 • Емилия Бойкова – учител по АЕ
 • Снежана Огнянова– старши учител по АЕ
 • Елена Моллова – учител по НЕ
 • Евелина Атанасова – учител по АЕ-начален етап

Екип за ключови компетентности- „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

 • Десислава Бозова – ръководител на направление „ИКТ“
 • Сибела Хаджиева – учител по математика
 • Татяна Кралева – учител по математика
 • Антоанета Кисьова – учител по математика
 • Антоанета Шукерова – учител по математика
 • Мехмед Качаров – старши учител по информатика и информационни технологии
 • Оксана Кисимова- Шемширова – старши учител по информатика и информационни технологии
 • Елена Бекярова – старши учител по информатика и информационни технологии

Екип за ключови компетентности- „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“

 • Михаил Башев –  учител по физика и астрономия, човекът и природата
 • Елица Трендафилова – учител по биология и здравно образование
 • Карамфилка Кралева – старши учител по химия и опазване на околната среда, човекът и природата

Екип за ключови компетентности- „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ , ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “

 • Жанет Велкова – старши учител по география и икономика
 • Магдалена Арнаудова – старши учител по история и цивилизация
 • Йълдъз Ахмед -старши учител по философия
 • Ивайло Михайлов -старши  учител по технологии, изобразително изкуство
 • Нихат Адемов – учител по музика
 • Ирена Иванова- старши учител по история и цивилизация

Екип за ключови компетентности-  „ФВС“

 • Николай Байрактаров – старши учител по ФВС
 • Евелина Заимова – старши учител по ФВС
 • Пламен Хайдушки – учител по ФВС
 • Федя Кичуков- старши учител ФВС начален етап

Екип за ключови компетентности – НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Сузана Бодукова – старши учител
 • Росица Добрева – старши учител
 • Руска Коруджиева – старши учител
 • Стоянка Павлова – старши учител
 • Мария Макакова – старши учител
 • Ирина Сандова – старши учител
 • Соня Кънева – старши учител
 • Юлия Демирова – старши учител
 • Елизабет Овчарова – учител

Екип за ключови компетентности – Учители в ЦОУД

 • Светлана Дишлиева – старши учител в ГЦОУД
 • Емине Качарова – учител в ГЦОУД
 • Саня Карамитева – старши учител в ГЦОУД
 • Стиляна Каменова -старши учител в ГЦОУД
 • Капка Узунова – старши учител в ГЦОУД
 • Фейка Джеферова – учител в ГЦОУД
 • Анелия Софтева – старши учител ГЦОУД
 • Аида Пенева – учител в ГЦОУД
 • Савина Дерменджиева – учител в ГЦОУД
 • Стефани Блатева – учител в ГЦОУД
 •  Диляна Младенова – учител в ГЦОУД(прогимназиален етап)
 • Севди Местанов– учител в ГЦОУД (прогимназиален етап)

Екип за ключови компетентности на специалистите осъществяващи допълнителна подкрепа

 • Диана Мусърлиева– логопед
 • Магдалена Евтимова– старши учител
 • Малинка Синапова– старши учител
 • Валерия Митева– старши учител
 • Дарина Хаджиева– училищен психолог