ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

 

Шинка Хаджиева-ДИРЕКТОР
Замфир Ковачев– ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКTОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Методично обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

Лариса Маринова– старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
Валерия Митева- старши учител по БЕЛ
Марияна Бунева– старши учител по БЕЛ, История и цивилизация
Мирела Кукова– старши учител по БЕЛ
Антония Георгиева– учител по БЕЛ

Методично обединение „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Искра Дюлгерова- старши учител по АЕ
Биляна Дудуновска– старши учител по АЕ
Бистра Чолакова- старши учител по АЕ
Евдокия Симонова– старши учител по АЕ
Емилия Бойкова-учител по АЕ
Елена Моллова– учител по НЕ

Методично обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

 • Десислава Бозова- ръководител на направление „ИКТ“
 • Татяна Кралева– ръководител на направление „ИКТ“
 • Стела Горялова- старши учител по математика
 • Мария Близнакова- старши учител по математика
 • Сибела Хаджиева– учител по математика
 • Мехмед Качаров– старши учител по информатика и информационни технологии
 • Оксана Кисимова- Шемширова– старши учител по информатика и информационни технологии
 • Елена Бекярова– старши учител по информатика и информационни технологии

Методично обединение „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“

Величка Чакова– старши учител по физика и астрономия, човекът и природата
Елица Трендафилова– учител по биология и здравно образование
Карамфилка Дичева– старши учител по химия и опазване на околната среда, човекът и природата

Методично обединение „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ , ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “

Жанет Велкова– старши учител по география и икономика
Магдалена Арнаудова– старши учител по история и цивилизация
Йълдъз Ахмед– учител по философия

Методично обединение „ИЗКУСТВА“

Ивайло Михайлов– учител по технологии, изобразително изкуство
Нихат Адемов– учител по музика

Методично обединение „ФВС“

 • Васил Гаров– старши учител по ФВС
 • Николай Байрактаров– учител по ФВС
 • Евелина Заимова– учител по ФВС

Методично обединение – НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Сузана Бодукова– старши учител
 • Росица Добрева– старши учител
 • София Карова– старши учител
 • Виолета Хаджийска– старши учител
 • Руска Коруджиева– старши учител
 • Стоянка Павлова– старши учител
 • Бойка Котелска– старши учител
 • Мария Макакова– старши учител
 • Ирина Сандова– старши учител
 • Елизабет Овчарова– учител
 • Федя Кичуков– старши учител по ФВС
 • Евелина Атанасова– учител поАЕ

Методично обединение -Учители в ЦОУД

Юлия Демирова– учител в ГЦОУД
Светлана Дишлиева– старши учител в ГЦОУД
Радостина Димитрова– учител в ГЦОУД
Емине Качарова– учител в ГЦОУД
Саня Карамитева– учител в ГЦОУД
Стиляна Каменова– учител в ГЦОУД
Капка Узунова– старши учител в ГЦОУД
Фейка Джеферова– учител в ГЦОУД
Соня Кънева– учител в ГЦОУД
Анелия Софтева– учител в ГЦОУД
Диляна Младенова– учител в ГЦОУД(прогимназиален етап)

Методично обединение –РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 • Дарина Хаджиева– психолог
 • Магдалена Евтимова– ресурсен учител
 • Малинка Синапова– ресурсен учител
 • Аида Узунова– ресурсен учител
 • Диана Мусърлиева– логопед