Обществени поръчки – профил на купувача

Учебна година 2019/2020

 

Учебна година 2018/2019

Учебна година 2017/2018

ИНФОРМАЦИЯ за обявяване на обществена поръчка за гориво

Вътрешни правила

2016/2017 г.

Приложена информация

 

2015/2016 г.

2015 г.

Столово хранене на учениците от 1 до 8 клас

Доставка на дизелово гориво за отопление

2014 г.

Обществена поръчка

2013 г.