НП „Иновации в действие“

В периода 18.04.23-21.04.23 г. учители и ученици от СУ „Отец Паисий“ град Мадан участваха в мобилност по НП „Иновации в действие“. Те посетиха СУ „Добри Чинтулов“ град Бургас, където наблюдаваха открити интердисциплинарни уроци и се включиха в кръгла маса за споделяне и обсъждане на добри иновативни практики с училищата партньори.

Иновативното участие на учениците от VIII б клас в СУ „Отец Паисий“ показва силата и въздействието на народните танци, които съхраняват мъдростта на миналото, автентичността на настоящето и значимостта им в бъдещето. Магията на танцовото изкуство през погледа на подрастващите изглежда още по- вълнуваща и неподправена, защото те ще съхранят и предадат на идните поколения тези невероятни емоции и движения и ще останат пазители на българския фолклор, независимо от това къде ще реализират мечтите си и ще постигат целите си. Иновативната седмица завърши с много споделени мигове и вълнения на домакини, гости, родители и ученици.

На 29.03.2023г. учениците от VII“б“ клас представиха хибриден урок по български език и литература и музика“Силата на корените“. Екипната изследователска работа в часовете по занимания по интереси помогна на учениците да надградят своите знания и да представят хайдушкото движение и историята на песента „Излел е Делю хайдутин“.Иновативните методи и подходи заемаха основно място в урока и превърнаха училището в творческа територия на учениците.

В рамките на иновативната в Средно училище „Отец Паисий“ град Мадан на 29.03.2023 г. учениците от V „б“ клас представиха урок по български език и литература и английски език „Посланици на България в Европа“. В него те представиха резултатите от въвеждането на проектния подход в часовете. Учениците доказаха, че работата по проекти изгражда важни компетенции – критическо мислене, умение за сътрудничество, комуникативни умения и креативност.

„Аз обичам България“ – Интердисциплинарен урок в IVА клас по български език и литература, математика, човекът и обществото, музика и информационни технологии се проведе на 28.03.2023г. в иновативната седмица в СУ „Отец Паисий“гр. Мадан.Чрез използване на иновативни игрови подходи учениците представиха знания, умения и компетентности по отделните предмети.

На 28.03.2023г. учениците от ІБ клас проведоха интерактивен бинарен урок по учебните предмети родинознание и български език. Чрез него те демонстрираха знания за родния край, своето училище и езиковата си грамотност. Методът на конкретната ситуация, играта и драматизацията поставяха учениците в центъра на обучението и ги въвеждаха в реалния живот чрез преживяване и творчество.

На 27.03.2023 година в Средно училище „Отец Паисий “ град Мадан стартира иновативната седмица „Пътят към бъдещето с поглед към миналото „. Директорът на училището г-жа Шинка Хаджиева посрещна гостите от СУ „Добри Чинтулов“ град Бургас, СУ „Г. С. Раковски “ град Велико Търново и ОУ „Св. св. Кирил и Методий “ с. Попица. Госпожа Хаджиева запозна гостите с историята на училището, с иновативния проект, който се реализира вече трета поредна година, и им пожела приятни и споделени мигове по реализиране на дейностите по НП „Иновации в действие“.

Национална програма „Иновации в действие“

НП „Иновации в действие“-  На 30.06.2022 г. учениците от XIIа клас и техните преподаватели г-жа Лариса Маринова и г-жа Евдокия Симонова представиха иновацията „Родното и чуждото“. Акцентът бе върху утвърждаването на родното като ценност и формирането на толерантно отношение към чуждите за нас език, традиции и душевност. Посланието на вече завършилите възпитаници на училището към младите хора е, че живеем в свят без граници, но не трябва да забравяме корените си и националната си идентичност. Г-жа Хаджиева – директор на Средно училище „Отец Паисий“ град Мадан, изрази своето възхищение от преподадените и научени уроци по родолюбие. Събитието бе уважено както от гостуващите училища от с. Ново село и от град Пловдив, така и от представители на Общинска администрация град Мадан, г-н Каменов – директор на Професионална гимназия „Васил Димитров“ град Мадан и г-н Кадиев – заместник-директор в същото училище.

НП „Иновации в действие“
На 29.06.2022г. се проведе интердисциплинарен урок „Живот, смърт и памет“  между четири предмета – литература, история и цивилизации, информационни технологии и музика –  с учениците от XIб клас в СУ „Отец Паисий“ – гр. Мадан с преподаватели – Магдалена Арнаудова, Елена Бекярова, Нихат Адемов и Мирела Кукова, съчетан с теоретични, наблюдателни, изследователски и творчески дейности. Обединяващо бе тематичното ядро за времето преди и след Освобождението, разгърнато през призмата на младия човек, глобалната история и изкуството.
Директорът на училището – г-жа Шинка Хаджиева, приветства единадесетокласниците и техните преподаватели, като заяви, че изпитва гордост да бъде ръководител на институцията най-вече в моменти като този. Учениците и учителите топло бяха поздравени и от Ирена Цветкова – директор на гостуващото училище „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Ново село, общ. Видин. Госпожа Цветкова изрази своето възхищение от положения труд и мотивацията на учениците и им пожела още много успехи.

На 28.06.2022г. директорът на Средно училище „Отец Паисий“, гр. Мадан – Шинка Хаджиева, откри седмица на иновациите във връзка с изпълнение на планирани дейности по НП “Иновации в действие“.
Учениците от начален етап – III a клас с класен ръководител Бойка Котелска и учител в ГЦОУД Соня Кънева, съвместно с родители, откриха разнообразието от професии в миналото – днес и бъдещето, като превърнаха деня в истински празник. Официални гости на събитието бяха – Председателят на общински съвет – Бедри Базеников, Началник отдел „Образование, култура и хуманитарни дейности“ – Хасан Мехмедалиев, изпълнителният директор на ГОРУБСО – Мадан – инж. Сергей Атанасов. С приветствено слово те се обърнаха към директора, учителите, учениците и родителите за успешното реализиране на иновативния проект и топло поздравиха гостуващите училища – СУ “Св. св. Кирил и Методий“ ,с. Ново село , обл.Видин; ОУ “Димчо Дебелянов“ – с. Говедарци, София област и ПГТСТ „Гоце Делчев“ –гр. Пловдив. Председателят на Общински съвет – Бедри Базеников подчерта, че освен партньор на СУ „Отец Паисий“, Община Мадан е и домакин на гореспоменатите образователни институции и връчи на директорите ПЛАКЕТ на Мадан. Пожела на гостите по-често да се завръщат в града, който в последно време се превърна в привлекателно място и за туристи, благодарение на градоначалника- Фахри Молайсенов.

На 27.06.2022г.във връзка с изпълнение на дейности по НП“Иновации в действие“ СУ“Отец Паисий“ – гр.Мадан широко отвори врати и посрещна своите училища – партньори – СУ “Св св.Кирил и Методий“,с.Ново село , обл.Видин; ОУ “Димчо Дебелянов“ – с.Говедарци, София област и ПГТСТ „Гоце Делчев“ –гр. Пловдив.
Проведена бе Кръгла маса с цел запознаване с иновациите в образователната институция, насочени към прилагане на изследователски подходи в обучението и провокиране на креативност:„Виж моя път“ – III клас – проучване на професиите;
„Живот,смърт и памет“ –XI – VII клас – интердисциплинарен урок между четири предмета ; „Родното и чуждото“ – XII клас –утвърждаване на родното и опознаване на чуждото.
Директорът на училището – г-жа Шинка Хаджиева, приветства гостите, като заяви с гордост, че в последните две години образователната институция разшири своите партньорства и успешно сподели добри иновативни практики.

На официална церемония Държавната агенция за закрила на детето връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Мадан в категорията – Значима иновация. Училището е иновативно от учебната 2020/2021 година, мисията му е поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес чрез съвременни обучителни средства.
Въведената иновацията допринася за разчупване на традиционното преподаване и изменение на образователната среда – фактори за постигане на добри резултати в учебните часове. Образователният процес се насочва към личността, към нейното хармонично развитие. Ученикът се превръща в активен сътрудник на учителя, като „открива” новите знания и развива чувство на отговорност към ученето във и извън класната стая.
По повод получения Отличителен знак Директорът на училището – Шинка Хаджиева, отчете приносът на създадените партньорства във връзка с реализиране на дейностите в иновацията и подчерта, че иновативното образование е път към успех и бъдещ просперитет както за учениците, така и за учителите.

 

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата

Иновативна седмица на отворените врати в СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан 22.06-25.06.2021г.- Програма

На 22.06.2021г. стартира Иновативна седмица на отворените врати в СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан по Национална програма „Иновации в действие“.Гости и партньори на училището са СУ“Отец Паисий“ гр.Кърджали и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Смилян.
При откриването на иновативната седмица гостите разгледаха и се запознаха със спецификата и дейностите на училището.

Във втория ден на Иновативната седмица на отворените врати в Средно училище „Отец Паисий“ град Мадан учениците от 11а клас с класен ръководител г-жа Лариса Маринова показаха използваните интерактивни изследователски подходи във връзка с реализиране на иновацията „Винаги в сърцето“. Много емоционално и въздействащо учениците представиха миналото, традициите, фолклорното и кулинарното богатство на маданчани.

24.06.2021г. -„Учим се от миналото – градим бъдещето“ – иновативен мултидисциплинарен урок по литература,история и цивилизации,информационни технологии и музика.

На 24.06.2021г. се проведе иновативен урок с участие на родители-„МАГАЗИНЧЕ ЗА ПРОФЕСИИ“ във втори „А“ клас с класен ръководител Бойка Котелска и учител в ГЦОУД Соня Кънева.

На 25.06.2021г. в Средно училище „Отец Паисий “ град Мадан официално се откри етнографска стая, подредена от учениците от ХIа клас с класен ръководител г-жа Лариса Маринова. Учениците потопиха гостите в атмосферата на едно родопско семейство, представиха някои традиции, фолклора, гозбите и начина на живот на родопчанина.

 

 

 

 

На официална церемония Държавната агенция за закрила на детето връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Мадан в категорията – Значима иновация. Училището е иновативно от учебната 2020/2021 година, мисията му е поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес чрез съвременни обучителни средства.
Въведената иновацията допринася за разчупване на традиционното преподаване и изменение на образователната среда – фактори за постигане на добри резултати в учебните часове. Образователният процес се насочва към личността, към нейното хармонично развитие. Ученикът се превръща в активен сътрудник на учителя, като „открива” новите знания и развива чувство на отговорност към ученето във и извън класната стая.
По повод получения Отличителен знак Директорът на училището – Шинка Хаджиева, отчете приносът на създадените партньорства във връзка с реализиране на дейностите в иновацията и подчерта, че иновативното образование е път към успех и бъдещ просперитет както за учениците, така и за учителите.

 

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата

Иновативна седмица на отворените врати в СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан 22.06-25.06.2021г.- Програма

На 22.06.2021г. стартира Иновативна седмица на отворените врати в СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан по Национална програма „Иновации в действие“.Гости и партньори на училището са СУ“Отец Паисий“ гр.Кърджали и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Смилян.
При откриването на иновативната седмица гостите разгледаха и се запознаха със спецификата и дейностите на училището.

Във втория ден на Иновативната седмица на отворените врати в Средно училище „Отец Паисий“ град Мадан учениците от 11а клас с класен ръководител г-жа Лариса Маринова показаха използваните интерактивни изследователски подходи във връзка с реализиране на иновацията „Винаги в сърцето“. Много емоционално и въздействащо учениците представиха миналото, традициите, фолклорното и кулинарното богатство на маданчани.

24.06.2021г. -„Учим се от миналото – градим бъдещето“ – иновативен мултидисциплинарен урок по литература,история и цивилизации,информационни технологии и музика.

На 24.06.2021г. се проведе иновативен урок с участие на родители-„МАГАЗИНЧЕ ЗА ПРОФЕСИИ“ във втори „А“ клас с класен ръководител Бойка Котелска и учител в ГЦОУД Соня Кънева.

На 25.06.2021г. в Средно училище „Отец Паисий “ град Мадан официално се откри етнографска стая, подредена от учениците от ХIа клас с класен ръководител г-жа Лариса Маринова. Учениците потопиха гостите в атмосферата на едно родопско семейство, представиха някои традиции, фолклора, гозбите и начина на живот на родопчани.