Иновативно училище

На официална церемония Държавната агенция за закрила на детето връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Мадан в категорията – Значима иновация. Училището е иновативно от учебната 2020/2021 година, мисията му е поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес чрез съвременни обучителни средства.
Въведената иновацията допринася за разчупване на традиционното преподаване и изменение на образователната среда – фактори за постигане на добри резултати в учебните часове. Образователният процес се насочва към личността, към нейното хармонично развитие. Ученикът се превръща в активен сътрудник на учителя, като „открива” новите знания и развива чувство на отговорност към ученето във и извън класната стая.
По повод получения Отличителен знак Директорът на училището – Шинка Хаджиева, отчете приносът на създадените партньорства във връзка с реализиране на дейностите в иновацията и подчерта, че иновативното образование е път към успех и бъдещ просперитет както за учениците, така и за учителите.

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата

Иновативна седмица на отворените врати в СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан 22.06-25.06.2021г.- Програма

На 22.06.2021г. стартира Иновативна седмица на отворените врати в СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан по Национална програма „Иновации в действие“.Гости и партньори на училището са СУ“Отец Паисий“ гр.Кърджали и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Смилян.
При откриването на иновативната седмица гостите разгледаха и се запознаха със спецификата и дейностите на училището.

Във втория ден на Иновативната седмица на отворените врати в Средно училище „Отец Паисий“ град Мадан учениците от 11а клас с класен ръководител г-жа Лариса Маринова показаха използваните интерактивни изследователски подходи във връзка с реализиране на иновацията „Винаги в сърцето“. Много емоционално и въздействащо учениците представиха миналото, традициите, фолклорното и кулинарното богатство на маданчани.

24.06.2021г. -„Учим се от миналото – градим бъдещето“ – иновативен мултидисциплинарен урок по литература,история и цивилизации,информационни технологии и музика.

На 24.06.2021г. се проведе иновативен урок с участие на родители-„МАГАЗИНЧЕ ЗА ПРОФЕСИИ“ във втори „А“ клас с класен ръководител Бойка Котелска и учител в ГЦОУД Соня Кънева.

На 25.06.2021г. в Средно училище „Отец Паисий “ град Мадан официално се откри етнографска стая, подредена от учениците от ХIа клас с класен ръководител г-жа Лариса Маринова. Учениците потопиха гостите в атмосферата на едно родопско семейство, представиха някои традиции, фолклора, гозбите и начина на живот на родопчанина.