История

ИсторияСУ „Отец Паисий“ – гр.Мадан съществува от 1924г. като начално училище и прераства в гимназия през 1953г.

 

 

Трудни  са условията, при които се работи, но образователното дело си пробива път. Учениците стават все повече, учителите също. Началото е поставено с две паралелки осми клас и една паралелка девети клас.

История

ИсторияПрез учебната 1955/1956 г. гимназията достига пълното си развитие. От 1956 г. училището се премества в новата сграда, в която и до сега се   помещава.

ИсторияМного трансформации в организационно отношение е претърпяло СОУ ”Отец Паисий”, но винаги е изпълнявало основната си функция – да учи и възпитава децата, живеещи в Мадан и общината.

История

 

 

 

 

 

 

 

Гордост за училището са научните работници, инженери, юристи, журналисти, лекари, учители, които са тръгнали от гимназията в Мадан – Добрина Чешмеджиева, Красимир Събев, Руска Йорданова, Слави Янчев, Румен Костадинов, Галя Блатева, Владимир Дюлгеров, Сергей Кралев, Филип Русенов, Николай Бунев, Милена Блатева, Анна Андонова, Кристияна Хутева, Васил Чалъков, Радост Базеникова, Ани Кичукова, Здравка Вълчева и др.

ИсторияИ днес СУ”Отец Паисий”е огнище  което гори, разпръсква знания.След завършване на средното си образование над 70% от учениците продължават образованието си във ВУЗ.

Текст: М. Бунева

Снимките са от архива на училището